Miljøtrening

Hva er miljøtrening?

Miljøtrening handler om å lære hunden å overse uviktig stimuli slik at den kan være rolig og avslappet, selv om det foregår ting rundt hunden. Den skal kunne jobbe sammen med deg som eier uavhenging av miljøet rundt.

Praktisk miljøtrening: byturer, buss, bil, utstillinger, trening i hundeklubb og lignende.

Miljøtreningens formål er å lære hundene og omgås hverandre, uten å måtte gå bort til hverandre. Fokus i treningen er positiv kontakt mellom hund og eier. Veiledere er klubbens egne folk.

Sted: Vikingskipet.
Når: Tirsdager kl. 18.30 - 19.30.

Pris for pr trening:
30kr for medlem / 50kr for ikke-medlem

Du kan også kjøpe klippekort for miljøtreninger:
300 kr - 12 klipp - gjelder for medlemmer.
500 kr - 12 klipp - gjelder for ikke-medlemmer.

Kortene får du kjøpt hos ansvarlig veileder for treningen du befinner deg på.