Velkommen til HOHK

Et godt sted å være, et godt sted å lære - for hund og fører

mandag 18. mars 2013

Saksliste til årsmøtet

Innkalling til årsmøte i Hamar og omegn hundeklubb 2013

Hamar og omegn hundeklubb inviterer alle medlemmer til årsmøte 2013

Sted: Klubbhytta på Bergset
Dato: 19. Mars 2013, kl. 18.00 

Dagsorden:
1. Valg av ordstyrer
2. Valg av tellekorps
3. Valg av referent
4. Valg av to representanter til å signere protokollen
5. Behandle årsberetningen
6. Godkjenne regnskapet med revisors beretning
7. Saksbehandling    
-fastsettelse av kontigenter    
-behandling av ny lovmal
9. Valg av kandidater til styret og valgkomite
8. Utdeling av årets hund priser innenfor LP, AG og utstilling 

Det vil bli servert kaffe og kaker. Etter årsmøtet inviterer vi både medlemmer og ikke medlemmer til foredrag om ”Hva kan vi behandle selv – og når må vi oppsøke veterinær” med veterinær Ragne Åstorp fra E-Vet As.