Velkommen til HOHK

Et godt sted å være, et godt sted å lære - for hund og fører

onsdag 20. november 2013

Endringer i organisering

  • Kari Mette har bedt om fritak, og dette har styret akseptert. Jan Erik tar hennes plass som styreleder
  • Ragnar er ikke leder for AG lenger, Anne har overtatt. Mette fortsetter som styrerepresentant
  • Anne Berit fratrer som bruks-leder; Tone Eng overtar. Anne Berit fortsetter som styrerepresentant.

Vi takker avtroppende ansvarspersoner for innsatsen, og ønsker nye velkommen :-)