fredag 13. mars 2015

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 20. april kl 19.00

Hamar og omegn hundeklubb ønsker medlemmer velkommen til ekstraordinært årsmøte
20. april 2015 på Bergset klokka 19.00.

Innkalling, saksliste og valg oversikt

Informasjon om forhåndsstemmegivning finnes her