søndag 6. november 2016

Informasjon fra styret

Styret i HOHK har fra dags dato tatt over driften av hjemmesiden.
Saker, kurs og annet som ønskes publisert på hjemmesiden bes sendes til styret på mail: hamar.hunde@klubb.nkk.no