fredag 29. september 2017

Prosjekt "Innendørs område"


Hamar og omegn hundeklubb har tegnet kontrakt for innendørs område!

Vi har gleden av å orientere om at HOHK endelig har fått skaffet oss et egent innendørs område.
Fra 01.08.17 har vi leid vi oss inn i ett hønsehus på Stange som rommer hele 550m2 til vår disposisjon.
På de varmeste sommerdagene er det godt og svalt å være innendørs,
og på vinteren er det muligheter for oppvarming av området.

Treningstidene er etter beste evne fordelt mellom de ulike gruppene ut ifra ønsker.
Se skjema under for fordeling for de forskjellige gruppene.
Merk at det kan være fordelinger igjen innenfor de forskjellige gruppene.


trykk på bildet for original versjon.
Treningspriser:

- Miljøtrening fristilles og beholder gamle priser.
30kr for medlem, 50kr for ikke-medlem.
Alternativt kan man kjøpe klippekort, det koster 300kr for medlem, 500kr for ikke-medlem.
Halvårskort utgår.

- Vintertrening oktober - april 1300kr. Gjelder for alle aktiviteter og alle hunder.
- Sommertrening mai - september 500kr. Gjelder for alle aktiviteter og alle hunder.
(NB! Kun medlemmer kan kjøpe treningskort for vintertrening og sommertrening.)
- Drop in organisert trening/aktivitet 50kr for medlem, 100kr for ikke-medlem.

- Leie av hall på helg for eksterne, 3000kr.
Ta kontakt med styret om du ønsker å leie hallen.

-Drop in/egentrening
Det vil bli mulighet for drop in treninger når hallen ikke benyttes.
Hall leie utenom oppsatt aktivitet er 50kr for medlemmer og 100kr for ikke-medlemmer.
Dette gjelder for 1 time per person. Man kan da benytte halve hallen.
Ikke medlemmer må godkjennes av styret eller gruppelederne.
Treningsavgift må vippses før treningen begynner, senest umiddelbart etter man er ferdig.
Booking av trening kan kun skje samme uken som man skal benytte hallen.
Booking sendes til: siljehelene.kristoffersen@gmail.com
Eventuelt via messenger på facebook.

Kalender for oversikt over når hallen er i bruk/ledig finnes her.

Vi ønsker i samme anledning å ønske velkommen til en siste rakedugnad lørdag 30/9 kl. 15.00!
Adresse: Fokholgutua 368, 2335 Stange.
Ta med rake og kom, hjelp oss å få hallen i så god treningsmessig stand som mulig! :)

Velkommen til hallen, og velkommen på trening!