søndag 19. oktober 2014

Temakveld 2 SMELLER 26. november

Onsdag 26. november kl. 18.00 holder søksgruppa i HOHK v/Tone Eng og Anne Westvold kurskveld for dere som tidligere har gjennomført ”TEMAKVELD: SMELLER – grunninnlæring banesøk”. Dette blir en kveld hvor vi introduserer de 3 andre øvelsene i klasse 1 i Smeller:

- Øvelse 2 – søk på 16 kasser
- Øvelse 3 – søk i rom
- Øvelse 4 – søk på kjøretøy

Denne kvelden vil sette dere i stand til trene disse øvelsene på egen hånd, og utover vinteren og våren har vi ambisjoner om å holde cup kvelder for hver av øvelsene. Da vil vi alle få noe å trene fram til ☺

Påmelding på mail til:
Tone Eng
toneeng3@online.no eller

Anne Westvold
anne_westvold@hotmail.com

Kvelden koster for
• deltager kr. 300,- for medlemmer / kr. 400,- for ikke medlemmer,
• observatør kr. 200,- for medlemmer / kr. 270,- for ikke medlemmer. 

Betales til klubbens kontonr. 1822.04.77955. Betalingen merkes med ”Kurskveld Smeller, deltagerens navn, om du er deltager eller observatør”. 

Frist for påmelding og innbetaling er 12. november.

Begrenset antall deltagere. Påmeldingen gjelder ikke før det er innbetalt. Ved manglende betaling går plassen til neste på lista. Ved stor interesse setter vi opp flere slike kvelder.

Mvh
Tone Eng og Anne Westvold