søndag 19. oktober 2014

Temakveld SMELLER 12. november

Onsdag 12.november kl. 18.00 holder søksgruppa i HOHK v/Tone Eng og Anne Westvold en ny temakveld på Bergset.

Temaet for kvelden er:
• Informasjon om SMELLER….. en annerledes hundesport
• Hundesporten Smeller tar utgangspunkt i øvelser som ligger under kategorien spesialsøksøvelser.
• Grunninnlæring banesøk, øvelse 1 i klasse 1 i Smeller.
• Alle får prøve seg på banesøk med egen hund.


Påmelding på mail til:

Tone Eng
toneeng3@online.no eller

Anne Westvold
anne_westvold@hotmail.com

Kvelden koster for
• deltager kr. 300,- for medlemmer / kr. 400,- for ikke medlemmer,
• observatør kr. 200,- for medlemmer / kr. 270,- for ikke medlemmer. 

Betales til klubbens kontonr. 1822.04.77955. Betalingen merkes med ”Temakveld, deltagerens navn, om du er deltager eller observatør”. 

Frist for påmelding og innbetaling er 29. oktober.

Begrenset antall deltagere. Påmeldingen gjelder ikke før det er innbetalt. Ved manglende betaling går plassen til neste på lista. Ved stor interesse setter vi opp flere slike kvelder.

Mvh
Tone Eng og Anne Westvold