torsdag 1. oktober 2015

Forberedende kurs for kommende LP stjerner (valper og unghunder) oppstart 25. november

FULT

Kurset fokuserer på grunnferdigheter som er viktig for senere innlæring av LP øvelser. Kurset arrangeres innendørs og går over følgende datoer:
25.11      17 - 1830
9.12        17 - 1830
16.12      17 - 1830
3.1          15 - 18
6.1          17 - 1830
18.1        17 - 1830

Max 6 deltakere
Pris for medlemmer - 1500, ikke medlemmer - 2100
Instruktør Hilde Marthinsen
Sted: Ottestad