torsdag 8. oktober 2015

Forberedende kurs for kommende LP stjerner (valper og unghunder) oppstart 23. november

Kurset er fult

Kurset fokuserer på grunnferdigheter som er viktig for senere innlæring av LP øvelser. Kurset arrangeres innendørs og går over følgende datoer:
23.11      18.30 - 20.00
7.12        17.30 - 19.00
14.12      17.30 - 19.00
3.1          12.00 - 15.00
11.1        17.30 - 19.00
25.1        17.30 - 19.00

Max 6 deltakere
Pris for medlemmer - 1500, ikke medlemmer - 2100
Instruktør Hilde Marthinsen
Sted: Ottestad
Påmelding til hilde.marthinsen@gmail.com