tirsdag 2. februar 2016

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner ved NMBU 14. - 16. mars

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) arrangerer et introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner. 
Kurset passer for alle som er opptatt av hvordan dyr kan innvirke på læring, mestring, helse og livskvalitet.

Dette er et kurs som får svært gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere. For mer informasjon om kurset, se: www.nmbu.no/sevu/introdai

Klippet fra kurs siden: 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og AntrozoologiSenteret har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner. Dyreassisterte intervensjoner er aktive, tidsavgrensede tiltak der ulike former for samhandling med dyr brukes som supplement til ordinære tiltak. Kurset er utviklet med tanke på personer som ønsker å bruke dyr  aktivt i samhandling med mennesker. Foreleserne på kurset har bred faglig kunnskap og praktisk erfaring innenfor dette fagfeltet.