onsdag 3. februar 2016

Obs! Ny oppstartsdato. Valpekurs (ca 2-7mnd alder) med oppstart 19. februar

Oppstart med teori fredag den 19.02.16. kl 18.00-2000 i Fagforbundets kurslokaler, Schwenkergården, Grønnegata 11 i Hamar sentrum.
Første praktiske trening blir tirsdag 01.03.16 kl 18.00-1900 på Åkershagan i Ottestad.
Kurset vil gå på tirsdager og torsdager, datoer er : 01.03, 10.03, 15.03,29.03, 05.04, 07.04, 12.04. Avslutning blir den 14.04 kl 1800-2000.

Pris: kr 1500,- for medlem / kr 2000,- for ikke medlem.  
Betales til HOHK's kontnr 1822.04.77955, merkes med "navn + valpekurs"
Påmelding sendes på e-post til: Anne Berit Jensen abuno@hotmail.no
Frist for påmelding og betaling er fredag den 19.02.16


Velkommen på kurs!