Treningspriser

Treningspriser:

- Miljøtrening fristilles og beholder gamle priser.
30kr for medlem, 50kr for ikke-medlem.
Alternativt kan man kjøpe klippekort, det koster 300kr for medlem, 500kr for ikke-medlem.
Halvårskort utgår, men hallkortet er gyldig også på miljøtrening.

- Vintertrening oktober - april 1300kr. Gjelder for alle aktiviteter og alle hunder.
- Sommertrening mai - september 500kr. Gjelder for alle aktiviteter og alle hunder.
(NB! Kun medlemmer kan kjøpe treningskort for vintertrening og sommertrening.)
- Drop in organisert trening/aktivitet 50kr for medlem, 100kr for ikke-medlem.

- Leie av hall for hele helgen for eksterne, 5000kr.
- Leie av hall for hele helgen for interne, 3000kr.
Ta kontakt med styret om du ønsker å leie hallen.

-Drop in/egentrening
Det vil bli mulighet for drop in treninger når hallen ikke benyttes.
Hall leie utenom oppsatt aktivitet er 50kr for medlemmer og 100kr for ikke-medlemmer.
Dette gjelder for 1 time per person. Man kan da benytte halve hallen.
Ikke medlemmer må godkjennes av styret eller gruppelederne.
Treningsavgift må vippses før treningen begynner, senest umiddelbart etter man er ferdig.
Når man har betalt for vintertrening vil man få tilgang til en facebook-gruppe hvor man igjen får tilgang til å booke hallen til egentrening.
Foruten dette kan mail sendes til: siljehelene.kristoffersen@gmail.comKontonummer: 1822.04.77955
Vipps: 119414


Regler for bruk av hall
Treningstider
Kalender for bruk av hallen